पानी उमालेर वा अन्य विधिवाट सुरक्षित गरि पिउने गरौं ।

खाना खानु अघि,खाना पकाउनु अघि,शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि,केटाकेटीको दिसा छोईसकेपछि

गाईवस्तु वा पशुपंक्षिको सम्पर्कमामा आएपछि,खेतवारीमा काम गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा सावुन पानीले हात धोऔं ।

पकाईसकेको खाना तथा शुद्धिकरण गरेको पानीलाई राम्रो संग छोपेर राखौं ।

 

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, वाग्लुङ्ग