e[s'6Ld08kdf cfh z'qmaf/ b]lv % lbg ;Dd rNg] @( cf}+ /fli6«o cf}Bf]lus j:t' tyf k|ljlw k|b{zgL sfo{qmdsf] pb3f6g ug'{x'Fb} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

१० चैत्र
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दुई वर्षभित्रमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेल कुदाएर देखाइदिने बताएका छन् । २९ औँ राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी र उत्कृष्ट लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रमको शुक्रबार भृकुटी मण्डपमा उद्घाटन उनले यसो भनेका हुन् ।

‘नयाँ परिस्थिति र सम्भावनामा देखिएका चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडि बढ्छु’, उनले भने, ‘आगामी २ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा रेल र समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज चलाउँछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले समृद्धिका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै सर्वाधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योगका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘देश बनाउका लागि म कृतसंकल्पित छु, हाम्रो टिमको अठोट छ, मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

सकारात्मक परिवर्तनका लागि कष्टशाध्य प्रयास अभियानसहित सरकारले विविध कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए । प्रधामन्त्री ओलीले गरेरै देखाउने भन्दै आफ्ना प्रतिबद्धतालाई नउडाउन आग्रहसमेत गरे ।

उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुन नदिने बताउँदै उनले आआफ्ना विशेषताअनुसारको उद्योग र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरेर अघि बढ्ने दाबी गरे ।