/fi6«klt e08f/Laf6 k|b]z k|d'vnfO{ zky /fi6«klt ejg zLtn lgjf;df cfh cof]lht ljz]if ;df/f]xdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] gjlgo'Qm ;ft} k|b]zsf k|d'vnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpg'xF'b} . tl:a/ /f]zg ;fksf]6f /f;;

५ माघ

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुलाई शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रवार अयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त सातै प्रदेशका प्रमुखलाई शपथ गराएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनेमा प्रदेश नं १ का प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश नं २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नं ३ का अनुराधा कोइराला, प्रदेश नं ४ का बाबुराम कुँवर, प्रदेश नं का ५ उमाकान्त झा, प्रदेश नं ६ का दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश नं ७ का मोहनराज मल्ल छन् ।

समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रिगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख उपस्थित थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here